Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

modelina
19:22
0150 31a3
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa
modelina
19:20
Tell me every terrible thing you did, and let me love you anyway.
— One, distant dream now.
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa
modelina
19:20
5797 375a
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa
modelina
19:19
5844 f768
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa

February 14 2017

modelina
17:23

Przypuszczam, że ogień, który płonie tak jasno, nie może płonąć wiecznie

Reposted fromcompanypfk companypfk

June 23 2015

modelina
15:53
6078 7022 500
Reposted fromktosiowa ktosiowa
15:43
7628 1417 500
Reposted fromlouse louse
modelina
15:30
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromnonapewno nonapewno

June 21 2015

modelina
21:54
5097 d730
Reposted fromktosiowa ktosiowa
modelina
21:49
Zrobiła więc najtrudniejszą rzecz w swoim życiu: odwróciła się, wyszła i zamknęła za sobą drzwi.
— F. Flagg
Reposted frombotaka botaka
modelina
21:48
5261 e8c9
Reposted fromktosiowa ktosiowa
modelina
21:48
5263 6721
Reposted fromktosiowa ktosiowa
modelina
21:47
5284 697a
Reposted fromktosiowa ktosiowa
modelina
21:47
5296 320d
Reposted fromktosiowa ktosiowa
modelina
21:45
5366 3d98
Reposted fromktosiowa ktosiowa
modelina
21:38
5530 5d9b 500
Reposted fromktosiowa ktosiowa
modelina
21:37
5555 e6e9
Reposted fromktosiowa ktosiowa

June 17 2015

modelina
18:26
Wbijała się paznokciami w jego skórę, on mocno przytulał ją do siebie , czuła się idealnie w jego silnych ramionach, przygryzała z rozkoszy jego usta.. nic nie smakowało lepiej od jego ciała, i nic nie pachniało lepiej od niego..
— ...
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee

June 11 2015

modelina
18:31
7772 34d7
Reposted fromniu niu

June 09 2015

modelina
21:21
1939 ab08 500
Reposted fromfrotka frotka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl